• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

  1. Aby złożyć reklamację Klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu ze sklepem Dodatki4you.pl, którego włascicielem jest firma STW SOLUTIONS TOMASZ WENELSKI w celu ustalenia procedury reklamacyjnej. Warunkiem reklamacji jest dostarczenie towaru wraz z oryginałem dowodu zakupu oraz złożenie na piśmie stosownego oświadczenia. 

 

 

Zwracający towar pokrywa koszt przesyłki. Uwaga! Paczki nadesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

          

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

  1. Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od od daty odebrania przesyłki. Warunkiem zwrotu jest dostarczenie nieużywanego i nienaruszonego towaru wraz z oryginałem dowodu zakupu oraz złożenie na piśmie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Zwracający towar pokrywa koszt przesyłki.  Uwaga! Paczki nadesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

Należność za zwrócone towary zostanie wysłana przelewem na konto bankowe w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

   

BRAK PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.